Każdy region ma jakieś swoje tradycje i bardzo ważne jest, żeby je podtrzymywać, żeby one nie wymarły. Tradycja to jakby nie było ludzie, to ich historia, ich marzenia i dokonania. Czasami tradycja zanika, bo wydaje się nudna i nikt jest nie spisuje i o niej nie pamięta, a to przecież ogromny błąd, bo ona nam przecież tak wiele daje. Gminne domy kultury bardzo często starają się podtrzymywać te ważne tradycje, a tym samym aktywować w ludziach pociąg do nich. Nie każdy musi to dalej krzewić, jednakże dobrze, by ludzie mieli taką świadomość, jakie tradycje w danym regionie były popularne i z czego się one wywodzą.