Kultura w naszym kraju ma się coraz lepiej, a to głownie za sprawą małych społeczności, które skutecznie przyczyniają się do tego, żeby rozruszać towarzystwo i żeby zaszczepić w nim tego ducha kulturalnych zdarzeń. Widzimy wyraźne, że duże wydarzenia rozpoczynają się od małych kroków, tak czy inaczej jeśli ktoś zacznie coś realizować, to później pociąga za sobą kolejne osoby i tak tworzy się rzeczy wielkie. Bardzo mocno przyczyniają się do tego ośrodki kultury, które przez cały czas realizują jakieś nowe pomysły.